Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici Fiyat Endeksi, Mart 2020

Sayı: 33864           03 Nisan 2020           Saat: 10:00

Tüketici Fiyat Endeksi, Mart 2020
Teknik bilgi için: Dr. Cem BAŞBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 76 10Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: cembas@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Tüketici Fiyat Endeksi
Tablo-1: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre tüketici fiyat endeksi ve değişim oranları
Tablo-2: Ana harcama gruplarına göre tüketici fiyat endeksi ve değişim oranları
Tablo-3: Tüketici fiyat endeksi ve değişim oranları
Tablo-4: Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri
Tablo-5: TÜFE'de aylık olarak en yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler ve değişim oranları
Tablo-6: TÜFE'de aylık olarak en az artış veya en fazla düşüş gösteren seçilmiş maddeler ve değişim oranları

 
  Tüketici Fiyat Endeksi bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-43)

Metaveri Kapat