Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Çocuk, 2019

Sayı: 33733           17 Nisan 2020           Saat: 10:00

İstatistiklerle Çocuk, 2019
Teknik bilgi için: ASLIHAN KABADAYIBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 78 54Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: aslihan.kabadayi@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - İstatistiklerle Çocuk
Tablo-1: Çocuk nüfus ve oranı
Tablo-2: Avrupa Birliği ve üye ülkelerinde çocuk nüfus oranı
Tablo-3: İllere ve yaş grubuna göre çocuk nüfus
Tablo-4: Hastanede gerçekleşen doğumların oranı
Tablo-5: İBBS 1. Düzeye göre sezaryen doğumların canlı doğumlar içindeki oranı
Tablo-6: Cinsiyete göre çocuklarda Türkiye tek yaş hayat tablosu
Tablo-7: Yaş bağımlılık oranı
Tablo-8: Yaş grubu ve cinsiyete göre en çok kullanımda olan çocuk isimleri
Tablo-9: Cinsiyete göre beş yaş net okullaşma oranı
Tablo-10: Erken çocukluk gelişimi endeksi
Tablo-11: Eğitim seviyesi ve cinsiyete göre brüt ve net okullaşma oranı
Tablo-12: Eğitim hizmetlerinden memnuniyet düzeyi
Tablo-13: Sınavlara hazırlık ya da derslere takviye amacıyla özel ders veya kurs alan çocuk bulunan hanelerin oranı
Tablo-14: Özel ders ya da kurs alan çocuk bulunan hanelerin çocuğu kursa göndermesinin en önemli nedeni
Tablo-15: Cinsiyete göre 16-17 yaş grubunda evlenen çocuk sayısı ve toplam evlenmeler içindeki oranı
Tablo-16: İllere göre 16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuklarının sayısı ve oranı
Tablo-17: Yaş grubu ve cinsiyete göre kurumsal olmayan nüfus ve ekonomik faaliyetlerde çalışan çocuklar
Tablo-18: Yaş grubu, eğitime devam ve çalışma durumuna göre çocuklar
Tablo-19: Yaş grubu, cinsiyet ve ekonomik faaliyet koluna göre çalışan çocuklar
Tablo-20: İllere göre koruyucu aile ve koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı
Tablo-21: Velayete verilen çocuk sayısı ile annenin ve babanın velayetine verilen çocuk oranı
Tablo-22: Açlığın sona erdirilmesi, gıda güvenliği ve daha iyi beslenme güvencesinin sağlanması sürdürülebilir tarımın desteklenmesi göstergeleri
Tablo-23: Temel ölümlülük göstergeleri

 
  İstatistiklerle Çocuk bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-37)