Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Kadın, 2019

Sayı: 33732           06 Mart 2020           Saat: 10:00

İstatistiklerle Kadın, 2019
Teknik bilgi için: Aslıhan KABADAYIBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 78 54Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: aslihan.kabadayi@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - İstatistiklerle Kadın
Tablo-1: Cinsiyete ve yaş grubuna göre nüfus
Tablo-2: Cinsiyete göre Türkiye tek yaş hayat tablosu
Tablo-3: Cinsiyete ve yaş grubuna göre Türkiye'de sağlıklı yaşam süresi
Tablo-4: Cinsiyete göre 25 yaş ve üstü nüfusta en az ilkokul mezunu olanların oranı
Tablo-5: Cinsiyete göre 25 yaş ve üstü nüfusta en az üniversite mezunu olanların oranı
Tablo-6: Cinsiyete göre bitirilen son öğrenim kurumu
Tablo-7: Cinsiyete ve eğitim durumuna göre işgücü durumu
Tablo-8: Cinsiyete ve İBBS 2. Düzeye göre istihdam oranı
Tablo-9: Cinsiyete göre 25-49 yaş grubunda olup hanehalkında 3 yaşın altında çocuğu olan ve çocuğu olmayan bireylerin istihdam oranları
Tablo-10: Çalışma hayatı süresi
Tablo-11: Cinsiyet ve ekonomik faaliyet koluna göre yıllık ortalama brüt kazanç
Tablo-12: Cinsiyet ve ekonomik faaliyet koluna göre aylık ortalama brüt ücret
Tablo-13: Eğitim durumuna göre cinsiyete dayalı ücret farkı
Tablo-14: İstihdamda olanların işteki durum ve cinsiyete göre zaman baskısı altında çalışma sıklığı
Tablo-15: İstihdamda olanların işteki durumuna ve cinsiyetine göre ev-iş arası ortalama ulaşım sürelerinin dağılımı
Tablo-16: İşe geliş gidiş için harcanan zamandan memnuniyet
Tablo-17: Cinsiyete göre milletvekili sayısı ve Meclisteki temsil oranı
Tablo-18: İllere göre ortalama ilk evlenme yaşı
Tablo-19: Evli kadınların yaş grubu ve eğitim seviyesine göre eşleri ile aralarındaki eğitim farkının yüzde dağılımı
Tablo-20: İllere göre kaba boşanma hızı
Tablo-21: Cinsiyete göre bireylerin cep telefonu kullanma oranı
Tablo-22: Yaş grubu ve cinsiyete göre seçilmiş ölüm nedenlerinin dağılımı
Tablo-23: Cinsiyet ve medeni duruma göre mutluluk düzeyi

 
  İstatistiklerle Kadın bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-41)