Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Gençlik, 2019

Sayı: 33731           15 Mayıs 2020           Saat: 10:00

İstatistiklerle Gençlik, 2019
Teknik bilgi için: Dilek GÜDERBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 78 70Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: dilek.guder@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - İstatistiklerle Gençlik
Tablo-1: Genç ve yetişkin nüfusun sayısı ve toplam nüfus içindeki oranı
Tablo-2: Avrupa Birliği ve üye ülkelerinde genç nüfus ve oranı
Tablo-3: İl ve cinsiyete göre genç nüfus ve genç nüfusun il toplam nüfusu içindeki oranı
Tablo-4: Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 2015
Tablo-5: Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 2019
Tablo-6: Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 2023
Tablo-7: İl ve cinsiyete göre ikamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumaya giden gençlerin oranı
Tablo-8: Medeni duruma göre nüfus oranı
Tablo-9: Evli kadınların yaş grubu ve eğitim seviyesine göre eşleri ile aralarındaki eğitim farkının yüzde dağılımı
Tablo-10: Öğretim yılı, cinsiyet ve eğitim seviyesine göre okullaşma oranı
Tablo-11: Yaş grubu ve cinsiyete göre kurumsal olmayan nüfusun işgücü durumu
Tablo-12: Yaş grubu ve cinsiyete göre genel sağlık durumundan memnuniyet düzeyi
Tablo-13: Yaş grubu ve cinsiyete göre bilgisayar ve İnternet kullanım oranları
Tablo-14: Yaş grubu ve cinsiyete göre genel mutluluk düzeyi
Tablo-15: Yaş grubu ve cinsiyete göre bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler
Tablo-16: Yaş grubu ve cinsiyete göre çalışılan işten duyulan memnuniyet düzeyi
Tablo-17: Yaş grubu ve cinsiyete göre işten elde edilen kazançtan memnuniyet düzeyi
Tablo-18: Yaş grubu ve cinsiyete göre alınan eğitimden memnuniyet düzeyi

 
  İstatistiklerle Gençlik bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-54)