Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Aile, 2019

Sayı: 33730           06 Mayıs 2020           Saat: 10:00

İstatistiklerle Aile, 2019
Teknik bilgi için: Aslıhan KABADAYIBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 78 54Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: aslihan.kabadayi@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - İstatistiklerle Aile
Tablo-1: İllere göre ortalama hanehalkı büyüklüğü
Tablo-2: Hanehalkı tiplerine ve büyüklüklerine göre hanehalkı sayısı
Tablo-3: İllere ve hanehalkı tiplerine göre hanehalkı sayısı
Tablo-4: Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının illere ve türüne göre sayısı
Tablo-5: Toplam evli bireyler içindeki akraba evliliği yapmış bireylerin sayısı ve oranı
Tablo-6: Akraba evliliği yapmış bireylerin akrabalık türüne göre dağılımı
Tablo-7: İllere göre akraba evliliği yapmış bireylerin sayısı ve toplam evli bireyler içindeki oranı
Tablo-8: Evlenme sayısı ile akraba evliliği sayısı ve oranı
Tablo-9: İllere göre evlenme sayısı ile akraba evliliği sayısı ve oranı
Tablo-10: Mutluluk kaynağı olan kişiler
Tablo-11: Yaptıkları ev işi türüne göre çocuklar
Tablo-12: Hanelerde bilişim teknolojileri ve İnternet erişimi bulunma oranı
Tablo-13: Hanehalkı tipine göre yoksulluk oranları
Tablo-14: Eğitim durumu ve İBBS 1.Düzeye göre kadınların belirttiği ortalama ideal çocuk sayısı
Tablo-15: Cinsiyete göre annesi ve/veya babası vefat etmiş çocuk sayısı
Tablo-16: Harcama türlerine göre hanehalkı tüketim harcamalarının dağılımı
Tablo-17: Oturulan konutun mülkiyet durumuna göre bireylerin dağılımı
Tablo-18: Konut ve çevre konusunda sorun yaşayan bireylerin oranı

 
  İstatistiklerle Aile bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-33)