Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Yaşlılar, 2019

Sayı: 33712           18 Mart 2020           Saat: 10:00

İstatistiklerle Yaşlılar, 2019
Teknik bilgi için: Dilek GÜDERBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 78 70Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: dilek.guder@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - İstatistiklerle Yaşlılar
Tablo-1: Cinsiyete göre yaşlı nüfus ve yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı
Tablo-2: Geniş yaş grubuna göre nüfus ve oranı
Tablo-3: Yaş grubuna göre yaşlı nüfus ve oranı
Tablo-4: Cinsiyete göre ortanca yaş
Tablo-5: Yaş bağımlılık oranı
Tablo-6: Seçilmiş ülkelere göre yaşlı nüfus oranı
Tablo-7: İl ve hanehalkı tiplerine göre yaşlı nüfusun yaşadığı hanehalkı sayısı
Tablo-8: İllere göre en az bir yaşlı bulunan hanehalkı ve tek kişilik yaşlı hanehalkı oranları
Tablo-9: İl ve cinsiyete göre yaşlı nüfus, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ve yaşlı cinsiyet oranı
Tablo-10: İllere göre yaşlı nüfus oranı, 2014
Tablo-11: İllere göre yaşlı nüfus oranı, 2019
Tablo-12: İllere göre yaşlı nüfus oranı, 2023
Tablo-13: Eğitim durumu ve cinsiyete göre yaşlı nüfus ve oranı
Tablo-14: Cinsiyet ve yasal medeni duruma göre yaşlı nüfus ve oranı
Tablo-15: Cinsiyete göre yaşlı nüfusun yoksulluk oranı
Tablo-16: Kurumsal olmayan yaşlı nüfusun cinsiyete göre işgücü durumu
Tablo-17: Seçilmiş ölüm nedeni ve cinsiyete göre ölen yaşlıların sayısı ve oranı
Tablo-18: Cinsiyete göre Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların sayısı ve oranı
Tablo-19: Cinsiyete göre yaşlı bireylerin genel mutluluk düzeyi
Tablo-20: Cinsiyete göre yaşlı bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler
Tablo-21: Son üç ay içinde yaşlıların cinsiyete göre İnternet kullanma oranı

 
  İstatistiklerle Yaşlılar bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-34)