Türkiye İstatistik Kurumu, Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2019

Sayı: 33710           24 Haziran 2020           Saat: 10:00

Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2019
Teknik bilgi için: Dilek GÜDERBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 78 70Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: dilek.guder@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri
Tablo-1: Temel ölümlülük göstergeleri
Tablo-2: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması ve cinsiyete göre ölümler
Tablo-3: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, cinsiyet ve yaş grubuna göre ölümler
Tablo-4: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kaba ölüm hızı
Tablo-5: Ölüm nedeni ve cinsiyete göre ölümler
Tablo-6: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması ve seçilmiş ölüm nedenlerine göre ölümler
Tablo-7: Seçilmiş ölüm nedeni, cinsiyet ve yaş grubuna göre ölümler
Tablo-8: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bebek ölüm hızı
Tablo-9: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre beş yaş altı ölüm hızı
Tablo-10: Açıklamalar

 
  Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-49)

Metaveri Kapat