Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2020

Sayı: 33679           25 Ağustos 2020           Saat: 10:00

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2020
Teknik bilgi için: AYHAN DOĞANBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 75 87Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: ayhan.dogan@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması
Tablo-1: En son kullanım zamanına ve cinsiyete göre İnternet kullanım oranı
Tablo-2: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1.Düzey'e göre hanelerde İnternet erişimi
Tablo-3: Hanelerde İnternet erişim imkanı ve kullanılan İnternet bağlantı türleri
Tablo-4: Cinsiyete göre son 12 ay içinde kamu kurum/kuruluşlarıyla iletişimde İnterneti kullanma oranı ve yürütülen faaliyetler
Tablo-5: En son alışveriş zamanına ve cinsiyete göre bireylerin kişisel kullanım amacıyla İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı
Tablo-6: Cinsiyete göre son 3 ay içinde kişisel kullanım amacıyla bireylerin İnternet üzerinden sipariş verdiği ya da satın aldığı mal ve hizmet türleri

 
  Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-52)

Metaveri Kapat