Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Sağlık Araştırması, 2019

Sayı: 33661           04 Haziran 2020           Saat: 10:00

Türkiye Sağlık Araştırması, 2019
Teknik bilgi için: Yasemin YAZICIOĞLUBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 77 06Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: yasemin.yazicioglu@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Türkiye Sağlık Araştırması
Tablo-1: 0-6 yaş grubundaki çocukların son 6 ay içinde geçirdiği başlıca hastalıkların cinsiyete göre dağılımı
Tablo-2: 7-14 yaş grubundaki çocukların son 6 ay içinde geçirdiği başlıca hastalık/sağlık sorunlarının cinsiyete dağılımı
Tablo-3: 15 yaş ve üstü bireylerin son 12 ay içinde yaşadığı başlıca hastalık/sağlık sorunlarının cinsiyete göre dağılımı
Tablo-4: Son 12 ay içerisinde tansiyon, kolesterol veya kan şekeri ölçümü yaptıran 15 yaş ve üstü bireylerin cinsiyete göre dağılımı
Tablo-5: 15 yaş ve üstü bireylerin vücut kitle indeksinin cinsiyete göre dağılımı
Tablo-6: Son 12 ay içerisinde hastanede en az bir gece yataklı tedavi hizmeti alan 15 yaş ve üstü bireylerin cinsiyet ve yaş grubuna göre dağılımı
Tablo-7: 15 yaş ve üstü bireylerin tütün mamulü kullanma durumunun cinsiyet ve yaş grubuna göre dağılımı
Tablo-8: Türkiye Sağlık Araştırması hakkında genel açıklama

 
  Türkiye Sağlık Araştırması bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-45)

Metaveri Kapat