Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel), 2019

Sayı: 33594           15 Eylül 2020           Saat: 10:00

Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel), 2019
Teknik bilgi için: Murat KARAKAŞBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 77 60Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: murat.karakas@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel)
Tablo-1: Gelire göre sıralı %20'lik gruplarda tüketim harcamalarının türlerine göre dağılımı, İBBS 1. Düzey
Tablo-2: Hanehalkı tüketim harcamalarının dağılımı, İBBS 2.Düzey (Dikey %)
Tablo-3: Hanehalkı tüketim harcamalarının türlerine göre dağılımı, İBBS 2.Düzey (Yatay %)
Tablo-4: Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın kapsamı, yöntemi, tanım ve kavramları hakkında genel açıklamalar

 
  Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel) bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-43)

Metaveri Kapat