Türkiye İstatistik Kurumu, Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2018

 
Sayı: 30890

02 Eylül 2019

Saat: 10:00

 

Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2018
Teknik bilgi için: SİBEL BAŞTÜRK TARHANBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 76 74Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: sibel.basturk@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
Tablo-1: Gayrisafi yurt içi hasıla, iktisadi faaliyet kollarına (A21) göre, cari fiyatlarla değer, pay, değişim oranı, 2017-2018
Tablo-2: Gayrisafi yurt içi hasıla, iktisadi faaliyet kollarına (A21) göre zincirlenmiş hacim, endeks ve değişim oranı (2009=100),2017-2018
Tablo-3: Gayrisafi yurt içi hasıla, harcama yöntemiyle cari fiyatlarla değer, pay, değişim oranı, 2017-2018
Tablo-4: Gayrisafi yurt içi hasıla, harcama yöntemiyle zincirlenmiş hacim, endeks ve değişim oranı (2009=100), 2017-2018
Tablo-5: Hanehalkı nihai tüketim harcamaları, COICOP cari fiyatlarla değer, pay, değişim oranı, 2017-2018
Tablo-6: Hanehalkı nihai tüketim harcamaları, COICOP zincirlenmiş hacim endeksi ve değişim oranı (2009=100), 2017-2018
Tablo-7: Gayrisafi sabit sermaye oluşumu, cari fiyatlarla değer, pay, değişim oranı, 2017-2018
Tablo-8: Gayrisafi sabit sermaye oluşumu, zincirlenmiş hacim endeksi ve değişim oranı (2009=100), 2017-2018
Tablo-9: Gayri safi yurt içi hasıla, gelir yöntemiyle (değer), 2017-2018
Tablo-10: Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (1998-2018)

 
  Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-63)

Metaveri Kapat