Türkiye İstatistik Kurumu, İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2018

 
Sayı: 30889

20 Aralık 2019

Saat: 10:00

 

İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2018
Teknik bilgi için: SEÇİL ÇALIKBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 76 73Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: secil.calik@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
Tablo-1: İl Bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, iktisadi faaliyet kollarına göre, NACE Rev.2, 2018
Tablo-2: İl Bazında Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, 2018
Tablo-3: Bölgesel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, iktisadi faaliyet kollarına göre, NACE Rev.2, 2018
Tablo-4: Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. Düzey, 2018

 
  İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-44)

Metaveri Kapat