Türkiye İstatistik Kurumu, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2018

 
Sayı: 30755

18 Eylül 2019

Saat: 10:00

 

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2018
Teknik bilgi için: Duygu ÖZBAKIŞBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 77 66Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: duyguozbakis@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması
Tablo-1: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin dağılımı, 2017, 2018
Tablo-2: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre sıralı yüzde 20'lik gruplar ve gelir türlerine göre yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin dağılımı (Dikey %), 2017, 2018
Tablo-3: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre sıralı yüzde 20'lik gruplar ve gelir türlerine göre yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin dağılımı (Yatay %), 2017, 2018
Tablo-4: Hanehalkı fertlerinin esas işteki iktisadi faaliyet kollarına göre yıllık ortalama esas iş gelirleri, 2017, 2018
Tablo-5: Hanehalkı fertlerinin eğitim durumlarına göre yıllık ortalama esas iş gelirleri, 2017, 2018
Tablo-6: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre yoksul sayıları, yoksulluk oranı ve yoksulluk açığı, 2017, 2018
Tablo-7: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine ve eğitim durumuna göre yoksul sayıları ve yoksulluk oranı, 2017, 2018
Tablo-8: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine ve hanehalkı tipine göre yoksul sayıları ve yoksulluk oranı, 2017, 2018
Tablo-9: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelir grupları ve seçilmiş yaşam koşulları göstergelerine göre kurumsal olmayan nüfusun dağılımı, 2017, 2018
Tablo-10: Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Metodolojisi Hakkında Genel Açıklama

 
  Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-10)

Metaveri Kapat