Türkiye İstatistik Kurumu, Katı Yakıtlar, Mayıs 2019

 
Sayı: 30617

30 Temmuz 2019

Saat: 10:00

 

Katı Yakıtlar, Mayıs 2019
Teknik bilgi için: Mehmet GEDİKBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 77 93Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: mehmet.gedik@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Katı Yakıtlar
Tablo-1: Katı Yakıtların Üretim, İthalat, İhracat, Teslimat ve Stok Değişim Miktarları
Tablo-2: Katı Yakıtların Teslimat Yerlerine Göre Dağılımı

 
  Katı Yakıtlar bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-46)

Metaveri Kapat