Türkiye İstatistik Kurumu, Kütüphane İstatistikleri, 2018

 
Sayı: 30595

11 Temmuz 2019

Saat: 10:00

 

Kütüphane İstatistikleri, 2018
Teknik bilgi için: Bora BORANLIOĞLUBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 312 454 76 93Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: boraboranlioglu@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Kütüphane İstatistikleri
Tablo-1: Kütüphane türüne göre kütüphane, kitap ve diğer materyal, yararlanan kişi ve kayıtlı üye sayısı
Tablo-2: Milli Kütüphane'de yazılışlarına ve dillerine göre kitap sayısı
Tablo-3: Üniversite kütüphanesi ve materyal sayısı
Tablo-4: Üniversite kütüphanelerinde yazılışlarına ve dillerine göre kitap sayısı
Tablo-5: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphaneleri ve materyal sayısı
Tablo-6: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre halk kütüphanesi, kitap, kullanıcı, kayıtlı üye ve ödünç verilen materyal sayısı
Tablo-7: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına ve konularına göre halk kütüphanelerindeki kitap sayısı
Tablo-8: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına ve dillerine göre halk kütüphanelerindeki yazma ve basma eser sayısı

 
  Kütüphane İstatistikleri bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-51)

Metaveri Kapat