Türkiye İstatistik Kurumu, Yıllık Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, 2016

 
Sayı: 27817

11 Eylül 2017

Saat: 10:00

 

Yıllık Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, 2016
Teknik bilgi için: Ahmet Kürşad DOSDOĞRUBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 0 05 39Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: ahmet.dosdogru@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
Tablo-1: Gayrisafi yurtiçi hasıla, iktisadi faaliyet kollarına (A21) göre, cari fiyatlarla (pay, değer, hız), NACE Rev.2, 2015-2016
Tablo-2: Gayrisafi yurtiçi hasıla, iktisadi faaliyet kollarına (A21) göre zincirlenmiş hacim, endeks ve değişim oranları (2009=100),2015-2016
Tablo-3: Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (1998-2016)
Tablo-4: Gayrisafi sabit sermaye oluşumu, zincirlenmiş hacim endeksi ve değişim oranları (2009=100), 2015-2016
Tablo-5: Gayrisafi yurtiçi hasıla, harcama yöntemiyle cari fiyatlarla (değer, pay, değişim oranı), 2015-2016
Tablo-6: Hanehalkı nihai tüketim harcamaları, COICOP cari fiyatlarla (değer, pay, değişim oranı), 2015-2016
Tablo-7: Hanehalkı nihai tüketim harcamaları, zincirlenmiş hacim endeksi ve değişim oranları (2009=100),COICOP, 2015-2016
Tablo-8: Gayrisafi yurtiçi hasıla, harcama yöntemiyle zincirlenmiş hacim, endeks ve değişim oranları (2009=100), 2015-2016
Tablo-9: Gayri safi yurtiçi hasıla, gelir yöntemiyle (değer), 2015-2016
Tablo-10: Gayrisafi sabit sermaye oluşumu, cari fiyatlarla, 2015-2016

 
  Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-45)

Metaveri Kapat