Türkiye İstatistik Kurumu, Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı, 2017

 
Sayı: 27706

14 Mart 2018

Saat: 10:00

 

Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı, 2017
Teknik bilgi için: Nihal ERTÜRKBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 02 25Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: nihalerturk@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı
Tablo-1: İllere Göre Mevsimlik İşçilere Ödenen Ortalama Günlük Ücretler ile Sürekli İşçilere Ödenen Ortalama Aylık Ücretler (TL.)
Tablo-2: Seçilmiş Faaliyet Türlerine Göre Mevsimlik İşçilere Ödenen Ortalama Günlük Ücretler (TL.)
Tablo-3: Seçilmiş Ürünlere ve Faaliyet Türlerine Göre Mevsimlik İşçilere Ödenen Ortalama Günlük Ücretler (TL.)
Tablo-4: Seçilmiş Ürün ve Faaliyet Türlerine Göre Mevsimlik İşçilere Ödenen Parçabaşı Ücret Karşılığı Ortalama Günlük Ücretler (TL.)

 
  Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-42)

Metaveri Kapat