Türkiye İstatistik Kurumu, Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri, 2017

 
Sayı: 27610

05 Aralık 2018

Saat: 10:00

 

Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri, 2017
Teknik bilgi için: Bora BORANLIOĞLUBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 76 93Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: boraboranlioglu@ tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri
Tablo-1: Ceza infaz kurumlarının 31 Aralık tarihi itibariyle sayısı, kapasitesi, personel durumu ve nüfusu
Tablo-2: Ceza infaz kurumu nüfusunun 31 Aralık tarihi itibariyle cinsiyet, statü ve uyruk dağılımı
Tablo-3: Türkiye'de her yüz bin nüfusa düşen ceza infaz kurumu nüfusu
Tablo-4: Yıl içinde (1 Ocak - 31 Aralık) ceza infaz kurumuna giren ve çıkan hükümlüler
Tablo-5: Suç işlediği andaki yaş grubuna göre yıl içinde (1 Ocak - 31 Aralık) ceza infaz kurumuna giren hükümlüler
Tablo-6: Ceza infaz kurumuna girdiği andaki yaş grubuna göre yıl içinde (1 Ocak - 31 Aralık) giren hükümlüler
Tablo-7: Eğitim durumuna göre yıl içinde (1 Ocak - 31 Aralık) ceza infaz kurumuna giren hükümlüler
Tablo-8: Medeni duruma göre yıl içinde (1 Ocak - 31 Aralık) ceza infaz kurumuna giren hükümlüler
Tablo-9: Suç türüne göre yıl içinde (1 Ocak - 31 Aralık) ceza infaz kurumuna giren hükümlüler
Tablo-10: Suç türü ve eğitim durumuna göre yıl içinde (1 Ocak - 31 Aralık) ceza infaz kurumuna giren hükümlüler

 
  Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-57)

Metaveri Kapat