Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Aile, 2017

 
Sayı: 27597

10 Mayıs 2018

Saat: 10:00

 

İstatistiklerle Aile, 2017
Teknik bilgi için: Evrim SULTANBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 06 21Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: evrim.sultan@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - İstatistiklerle Aile
Tablo-1: Ortalama hanehalkı büyüklüğü
Tablo-2: Hanehalkı tiplerine ve büyüklüklerine göre hanehalkı sayısı
Tablo-3: İllere ve hanehalkı tiplerine göre hanehalkı sayısı
Tablo-4: Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının illere ve türüne göre sayısı
Tablo-5: Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler
Tablo-6: Hanelerde bilişim teknolojileri bulunma ve İnternet erişimi oranı
Tablo-7: Hanehalkı tipine göre yoksulluk oranı
Tablo-8: İllere göre koruyucu aile ve koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı
Tablo-9: Yıllar itibariyle toplam hanehalkı tüketim harcamasının türlerine göre dağılımı, Türkiye
Tablo-10: Konutun mülkiyet durumu
Tablo-11: Konut ve çevre ile ilgili sorun yaşayan bireylerin oranı

 
  İstatistiklerle Aile bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-27)