Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Yaşlılar, 2017

 
Sayı: 27595

15 Mart 2018

Saat: 10:00

 

İstatistiklerle Yaşlılar, 2017
Teknik bilgi için: Dilek GÜDERBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 06 24Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: dilek.guder@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - İstatistiklerle Yaşlılar
Tablo-1: Cinsiyete göre yaşlı nüfus ve yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı
Tablo-2: Seçilmiş ülkelere göre yaşlı nüfus oranı
Tablo-3: Cinsiyete göre ortanca yaş
Tablo-4: Yaş bağımlılık oranı
Tablo-5: İl ve cinsiyete göre yaşlı nüfus, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ve yaşlı cinsiyet oranı
Tablo-6: Eğitim durumu ve cinsiyete göre yaşlı nüfus ve oranı
Tablo-7: Cinsiyet ve yasal medeni duruma göre yaşlı nüfus ve oranı
Tablo-8: Cinsiyete göre yaşlı nüfusun yoksulluk oranı
Tablo-9: Kurumsal olmayan yaşlı nüfusun cinsiyete göre işgücü durumu
Tablo-10: Seçilmiş ölüm nedeni ve cinsiyete göre ölen yaşlıların sayısı ve oranı
Tablo-11: Cinsiyete göre Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların sayısı ve oranı
Tablo-12: Cinsiyete göre yaşlı bireylerin genel mutluluk düzeyi
Tablo-13: Cinsiyete göre yaşlı bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler
Tablo-14: Son üç ay içinde yaşlıların cinsiyete göre bilgisayar ve İnternet kullanma oranları

 
  İstatistiklerle Yaşlılar bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-49)