Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Kadın, 2017

 
Sayı: 27594

06 Mart 2018

Saat: 10:00

 

İstatistiklerle Kadın, 2017
Teknik bilgi için: Evrim SULTANBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 06 21Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: evrim.sultan@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - İstatistiklerle Kadın
Tablo-1: Yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus
Tablo-2: Cinsiyete ve yaşa göre beklenen yaşam süreleri
Tablo-3: Cinsiyete göre en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların oranı
Tablo-4: İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeylerinde kayıtlı olanların cinsiyet eşitliği endeksi
Tablo-5: Cinsiyete göre yükseköğrenim okutmanları/profesörlerin oranı
Tablo-6: Eğitim durumuna göre işgücü durumu
Tablo-7: Cinsiyete ve ekonomik faaliyetlere göre istihdamın yüzde dağılımı
Tablo-8: Cinsiyete göre yarı-zamanlı çalışanların istihdam içindeki oranı
Tablo-9: Cinsiyete göre yönetici pozisyonundaki bireylerin oranı
Tablo-10: İllere göre ortalama ilk evlenme yaşı
Tablo-11: İllere göre kaba boşanma hızı
Tablo-12: Seçilmiş konularda evli olanlardan eşi ile sorun yaşayanların oranı
Tablo-13: Hanehalkı sorumlusunun cinsiyetine göre kitle iletişim araçlarına erişen hanehalklarının oranı
Tablo-14: Cinsiyete göre obez yetişkinlerin oranı
Tablo-15: Cinsiyete göre seçilmiş ölüm nedenlerinin dağılımı
Tablo-16: Cinsiyete göre tütün kullanma yaygınlığı
Tablo-17: Cinsiyet ve medeni duruma göre mutluluk düzeyi
Tablo-18: Mutluluk kaynağı

 
  İstatistiklerle Kadın bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-50)