Türkiye İstatistik Kurumu, Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2017

 
Sayı: 27590

23 Şubat 2018

Saat: 10:00

 

Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2017
Teknik bilgi için: Evrim SULTANBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 06 21Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: evrim.sultan@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Yaşam Memnuniyeti Araştırması
Tablo-1: Cinsiyet, Yaş Grubu ve Medeni Duruma Göre Mutluluk Düzeyi
Tablo-2: Eğitim Durumuna Göre Mutluluk Düzeyi
Tablo-3: Mutluluk Kaynağı
Tablo-4: Genel Olarak Kamu Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi
Tablo-5: Umut Düzeyi

 
  Yaşam Memnuniyeti Araştırması bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-60)

Metaveri Kapat