Türkiye İstatistik Kurumu, Yıllık Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, 2015

 
Sayı: 24921

12 Aralık 2016

Saat: 10:00

 

Yıllık Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, 2015
Bilgi için: Ahmet Kürşad DOSDOĞRU

Telefon: +90 312 410 0 539

e.posta: ahmet.dosdogru@tuik.gov.tr

 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
Tablo-1: Gayrisafi yurtiçi hasıla, iktisadi faaliyet kollarına (A21) göre, cari fiyatlarla (pay, değer, hız), NACE Rev.2, 1998-2015
Tablo-2: Gayrisafi yurtiçi hasıla, iktisadi faaliyet kollarına (A21) göre zincirlenmiş hacim, endeks ve değişim oranları (2009=100),1998-2015
Tablo-3: Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (1998-2015)
Tablo-4: Gayrisafi Yurtiçi Hasıla ve Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla
Tablo-5: Gayrisafi sabit sermaye oluşumu, zincirlenmiş hacim endeksi ve değişim oranları (2009=100), 2009-2015
Tablo-6: Gayrisafi yurtiçi hasıla, harcama yöntemiyle cari fiyatlarla (değer, pay, değişim oranı), 1998-2015
Tablo-7: Hanehalkı nihai tüketim harcamaları, COICOP cari fiyatlarla (değer, pay, değişim oranı), 2009- 2015
Tablo-8: Hanehalkı nihai tüketim harcamaları, zincirlenmiş hacim endeksi ve değişim oranları (2009=100),COICOP, 2009-2015
Tablo-9: Gayrisafi yurtiçi hasıla, harcama yöntemiyle zincirlenmiş hacim, endeks ve değişim oranları (2009=100), 1998-2015
Tablo-10: Gayri safi yurtiçi hasıla, gelir yöntemiyle cari fiyatlarla (değer, pay, değişim oranı),2009-2015
Tablo-11: Açıklamalar
Tablo-12: Gayrisafi sabit sermaye oluşumu, cari fiyatlarla, 2009-2015

 
  Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-51)

Metaveri Kapat