Türkiye İstatistik Kurumu, Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 2016

 
Sayı: 24865

17 Kasım 2017

Saat: 10:00

 

Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 2016
Teknik bilgi için: Ayhan DOĞANBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 04 12Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: ayhan.dogan@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması
Tablo-1: Sektöre ve harcama grubuna göre gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması ve dağılımı
Tablo-2: Sektöre ve finans kaynağına göre gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının dağılımı
Tablo-3: Meslek grubu ve sektöre göre Ar-Ge insan kaynağı
Tablo-4: Öğrenim durumu ve sektöre göre Ar-Ge insan kaynağı
Tablo-5: Öğrenim durumu ve meslek grubuna göre Ar-Ge insan kaynağı
Tablo-6: Sosyo-ekonomik amaç ve harcama grubuna göre genel devlet Ar-Ge harcaması
Tablo-7: Araştırma ve geliştirme alanına ve harcama grubuna göre yükseköğretim Ar-Ge harcaması
Tablo-8: Ekonomik faaliyet ve harcama grubuna göre mali ve mali olmayan şirketler Ar-Ge harcaması
Tablo-9: Ekonomik faaliyet ve finans kaynağına göre mali ve mali olmayan şirketler Ar-Ge harcaması,
Tablo-10: Ekonomik faaliyet ve meslek grubuna göre mali ve mali olmayan şirketler Ar-Ge insan kaynağı
Tablo-11: Ekonomik faaliyet ve öğrenim durumuna göre mali ve mali olmayan şirketler Ar-Ge insan kaynağı
Tablo-12: İstatistiki bölge birimleri sınıflaması (İBBS) 1.Düzey'e göre gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması ve insan kaynağı
Tablo-13: Çalışan sayısı büyüklük ve harcama grubuna göre mali ve mali olmayan şirketler Ar-Ge harcaması
Tablo-14: Çalışan sayısı büyüklük ve meslek grubuna göre mali ve mali olmayan şirketler Ar-Ge insan kaynağı
Tablo-15: Genel açıklamalar

 
  Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-52)

Metaveri Kapat