Türkiye İstatistik Kurumu, Yenilik Araştırması, 2016

 
Sayı: 24864

05 Aralık 2017

Saat: 10:00

 

Yenilik Araştırması, 2016
Teknik bilgi için: Ayhan DOĞANBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 04 12Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: ayhan.dogan@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Yenilik Araştırması
Tablo-1: Yenilikçi girişimler ve yenilik türleri
Tablo-2: Ürün ve/veya süreç yeniliği faaliyetinde bulunan girişimlerin yürüttükleri yenilik türleri
Tablo-3: Ürün ve/veya süreç yeniliği faaliyetinde bulunan girişimlerde bu yeniliğin kimin tarafından gerçekleştirildiği
Tablo-4: Ürün yeniliği yapan girişimlerden pazara rakiplerinden önce yeni ya da önemli ölçüde geliştirilmiş mal ya da hizmet süren girişimler
Tablo-5: Ürün veya süreç yeniliği faaliyeti yürüten girişimlerin çeşitli kaynaklardan finansal destek alma oranı
Tablo-6: Ürün veya süreç yeniliği faaliyeti yürüten girişimlerin diğer kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yapma oranı
Tablo-7: Organizasyon yeniliği yapan girişimlerin uyguladıkları organizasyon yeniliği faaliyetleri
Tablo-8: Pazarlama yeniliği yapan girişimlerin uyguladıkları pazarlama yeniliği faaliyetleri
Tablo-9: Girişimlerde fikri mülkiyet hakları
Tablo-10: Yenilik faaliyetinde bulunmayan girişimler ve yenilik yapmama nedenleri

 
  Yenilik Araştırması bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-33)

Metaveri Kapat