Türkiye İstatistik Kurumu, Kültür Ekonomisi, 2016

 
Sayı: 24693

07 Aralık 2017

Saat: 10:00

 

Kültür Ekonomisi, 2016
Teknik bilgi için: Bora BORANLIOĞLUBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 06 29Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: bora.boranlioglu@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Kültür Ekonomisi
Tablo-1: Kültürel harcamaları
Tablo-2: Kültürel alanlara göre genel devlet kültür harcaması
Tablo-3: Kültürel alanlara göre merkezi yönetim kültür harcaması
Tablo-4: Kültürel alanlara göre yerel devlet kültür harcaması
Tablo-5: Harcama türlerine göre hanehalkının yıllık kültürel harcamaları ve oranı
Tablo-6: Kültürel mal dış ticareti ve değişim oranı
Tablo-7: Kültürel alanlara göre mal ihracat ve ithalatı

 
  Kültür Ekonomisi bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-58)

Metaveri Kapat