Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Aile, 2016

 
Sayı: 24646

10 Mayıs 2017

Saat: 10:00

 

İstatistiklerle Aile, 2016
Teknik bilgi için: Aslıhan KABADAYIBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 06 24Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: aslihan.kabadayi@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - İstatistiklerle Aile
Tablo-1: Ortalama hanehalkı büyüklüğü
Tablo-2: Hanehalkı tiplerine ve büyüklüklerine göre hanehalkı sayısı
Tablo-3: İllere ve hanehalkı tiplerine göre hanehalkı sayısı
Tablo-4: Çekirdek aileden oluşan hanehalklarının illere ve türüne göre sayısı
Tablo-5: Cinsiyet, İBBS 1. Düzey ve üç büyük ile göre eğitimini yarıda bırakan bireylerin oranı ve nedenlerinin dağılımı
Tablo-6: Cinsiyet, İBBS 1. Düzey ve üç büyük ile göre bireylerin eşleri ile tanıştığı çevreler
Tablo-7: Cinsiyet, İBBS 1. Düzey ve üç büyük ile göre son evliliğindeki eşi ile akraba olan ve olmayan bireylerin oranı
Tablo-8: Cinsiyet, İBBS 1. Düzey ve üç büyük ile göre hanede karar alıcılar
Tablo-9: Faaliyet türüne, cinsiyete ve çalışma durumuna göre kişi başına ortalama faaliyet süresi
Tablo-10: Zamanın hanehalkı ve aile bakım faaliyetlerinde cinsiyete ve çalışma durumuna göre dağılımı
Tablo-11: İllere göre koruyucu aile ve koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı
Tablo-12: Cinsiyet, İBBS 1. Düzey ve üç büyük ile göre koruyucu aile olmayı isteme oranı
Tablo-13: Cinsiyet, İBBS 1. Düzey ve üç büyük ile göre akraba ve yakınların özel durumlarda ziyaret edilme sıklıkları
Tablo-14: Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler
Tablo-15: Cinsiyet, İBBS 1. Düzey ve üç büyük ile göre bireylerin ailelerinin mutluluk düzeyi hakkındaki düşünceleri
Tablo-16: Hanelerde bilişim teknolojileri bulunma ve İnternet erişimi oranı
Tablo-17: Hanehalkı tipine göre yoksulluk oranı
Tablo-18: Konutun mülkiyet durumu
Tablo-19: Konut ve çevre ile ilgili sorun yaşayan bireylerin oranı

 
  İstatistiklerle Aile bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-68)