Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Çocuk, 2016

 
Sayı: 24645

21 Nisan 2017

Saat: 10:00

 

İstatistiklerle Çocuk, 2016
Teknik bilgi için: Aslıhan KABADAYIBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 06 24Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: aslihan.kabadayi@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - İstatistiklerle Çocuk
Tablo-1: Çocuk nüfus ve oranı
Tablo-2: Seçilmiş ülkelere göre çocuk nüfus oranı
Tablo-3: İllere ve yaş grubuna göre çocuk nüfus
Tablo-4: İBBS 1. Düzeye göre sezaryen doğumların tüm doğumlar içindeki oranı
Tablo-5: Yaş grubu ve cinsiyete göre en çok kullanımda olan çocuk isimleri
Tablo-6: Eğitim seviyesi ve cinsiyete göre brüt ve net okullaşma oranı
Tablo-7: İllere ve eğitim seviyesine göre okullaşma oranı
Tablo-8: Özel eğitim kurumlarında öğrenci sayısı
Tablo-9: Yıllara göre devlet okullarında ve özel okullarda eğitimde yaşanan sorunlar
Tablo-10: Cinsiyete göre 16-17 yaş grubunda evlenen çocuk sayısı ve toplam evlenmeler içindeki oranı
Tablo-11: İllere göre 16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuklarının sayısı ve oranı
Tablo-12: Yaş bağımlılık oranı
Tablo-13: Kurumsal olmayan çocuk nüfusun işgücü durumu
Tablo-14: Anne ve babalara, İBBS 1. Düzeye ve üç büyük ile göre çocuklara verilen cezalar
Tablo-15: Anne ve babalara, İBBS 1. Düzeye ve üç büyük ile göre seçilmiş konularda çocuğa ceza verme nedenleri
Tablo-16: Cinsiyet, İBBS 1. Düzey ve üç büyük ile göre çocuk ile ilgili algılar
Tablo-17: Trafik kazalarında ölü ve yaralı çocukların yaş grubuna göre dağılımı

 
  İstatistiklerle Çocuk bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-48)