Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Kadın, 2016

 
Sayı: 24643

07 Mart 2017

Saat: 10:00

 

İstatistiklerle Kadın, 2016
Teknik bilgi için: Deniz UYANIKBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 06 18Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: deniz.uyanik@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - İstatistiklerle Kadın
Tablo-1: Yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus
Tablo-2: Cinsiyete ve yaşa göre beklenen yaşam süreleri
Tablo-3: Tamamlanan en son eğitim seviyesi
Tablo-4: Eğitim durumuna göre işgücü durumu
Tablo-5: Avrupa Birliği üye ülkelerinde cinsiyete göre istihdam oranı
Tablo-6: Cinsiyet, yaş grubu, öğrenim durumu, İBBS 1. Düzey ve üç büyük ile göre kadının çalışmasına yaklaşım
Tablo-7: Eğitim durumu ve cinsiyete göre yıllık ortalama esas iş gelirleri
Tablo-8: Cinsiyet, İBBS 1. Düzey ve üç büyük ile göre ilk evlenme yaşı
Tablo-9: Yaş grubu, öğrenim durumu, İBBS 1.Düzey ve üç büyük ile göre eşler arasında anlaşmazlık olduğunda kadınların verdiği tepkiler
Tablo-10: Yaş grubu, öğrenim durumu, İBBS 1. Düzey ve üç büyük ile göre eşler arasında anlaşmazlık olduğunda erkeklerin verdiği tepkiler
Tablo-11: İBBS 1. Düzey ve üç büyük ile göre hanedeki işlerden genellikle sorumlu olan kişiler
Tablo-12: Genel mutluluk düzeyi
Tablo-13: Çevre güvenliği
Tablo-14: Bireyin kendini evinde yalnızken güvende hissetmesi
Tablo-15: Cinsiyete göre seçilmiş ölüm nedenlerinin dağılımı
Tablo-16: Seçim yılı ve cinsiyete göre milletvekili sayısı ve Meclisteki temsil oranı
Tablo-17: Cinsiyete göre bakan sayıları
Tablo-18: Yerel yönetimlerde erkek ve kadın oranı

 
  İstatistiklerle Kadın bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-28)