Türkiye İstatistik Kurumu, Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2016

 
Sayı: 24641

22 Şubat 2017

Saat: 10:00

 

Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2016
Bilgi için: Deniz UYANIK

Telefon: +90 312 410 06 18

e.posta: deniz.uyanik@tuik.gov.tr

 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Yaşam Memnuniyeti Araştırması
Tablo-1: Cinsiyet, Yaş, Eğitim Durumu ve Medeni Duruma Göre Mutluluk Düzeyi
Tablo-2: Mutluluk Kaynağı
Tablo-3: Genel Olarak Kamu Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi
Tablo-4: Umut Düzeyi
Tablo-5: Son Bir Yıldaki Ekonomik Gelişmelerin Bireyler Üzerine Etkisi

 
  Yaşam Memnuniyeti Araştırması bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-60)

Metaveri Kapat