Türkiye İstatistik Kurumu, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları, 2016

 
Sayı: 24580

25 Eylül 2017

Saat: 10:00

 

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları, 2016
Teknik bilgi için: Duygu ÖZBAKIŞBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 06 05Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: duyguozbakis@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları
Tablo-1: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre gini katsayısı ve P80/P20 oranı (Türkiye, İBBS 1. Düzey), 2015, 2016
Tablo-2: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre gini katsayısı ve P80/P20 oranı (Türkiye, İBBS 2. Düzey), 2015, 2016
Tablo-3: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin dağılımı (Türkiye, İBBS 1. Düzey), 2015, 2016
Tablo-4: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin dağılımı (Türkiye, İBBS 2. Düzey), 2015, 2016
Tablo-5: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre bölgesel yoksul sayıları ve yoksulluk oranları (Türkiye, İBBS 1. Düzey), 2015, 2016
Tablo-6: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre bölgesel yoksul sayıları ve yoksulluk oranları (Türkiye, İBBS 2. Düzey), 2015, 2016
Tablo-7: Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Metodolojisi Hakkında Genel Açıklama

 
  Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-53)

Metaveri Kapat