Türkiye İstatistik Kurumu, Sosyal Koruma İstatistikleri, 2016

 
Sayı: 24575

22 Aralık 2017

Saat: 10:00

 

Sosyal Koruma İstatistikleri, 2016
Teknik bilgi için: Mehmet GÜNALBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 06 15Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: mehmet.gunal@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Sosyal Koruma İstatistikleri
Tablo-1: Şartlı ve şartsız sosyal yardımların risk/ihtiyaç gruplarına göre dağılımı
Tablo-2: Ayni ve nakdi sosyal yardımların risk/ihtiyaç gruplarına göre dağılımı
Tablo-3: Sosyal koruma gelirlerinin türlerine göre dağılımı
Tablo-4: Risk/ihtiyaç gruplarına göre brüt ve net sosyal koruma harcamalarının dağılımı
Tablo-5: Sosyal koruma kapsamında yardım ve maaş alan kişi sayısı
Tablo-6: Sosyal koruma istatistiklerine ilişkin açıklamalar

 
  Sosyal Koruma İstatistikleri bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-70)

Metaveri Kapat