Türkiye İstatistik Kurumu, Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri, 2015

 
Sayı: 24570

17 Ocak 2017

Saat: 10:00

 

Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri, 2015
Bilgi için: Ali GÜNEŞ

Telefon: +90 312 410 04 01

e.posta: ali.gunes@tuik.gov.tr

 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri
Tablo-1: Toplam üretim ve satış değeri, 2010 - 2015
Tablo-2: Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarına göre sanayi bölümleri payı, 2010 - 2015
Tablo-3: Seçilmiş sanayi ürünlerinin üretimi, 2010 - 2015
Tablo-4: Teknoloji düzeyine göre üretimden satışların payı, 2010 - 2015
Tablo-5: Ana sanayi gruplarına göre üretimden satışların payı, 2010 - 2015
Tablo-6: İmalat sanayinin NACE Rev.2- 3 haneli bölümlerine göre teknoloji sınıflaması

 
  Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-48)

Metaveri Kapat