Türkiye İstatistik Kurumu, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları, 2015

 
Sayı: 21868

27 Eylül 2016

Saat: 10:00

 

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları, 2015
Bilgi için: Levent AHİ

Telefon: +90 312 410 06 05

e.posta: levent.ahi@tuik.gov.tr

 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları
Tablo-1: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre gini katsayısı ve P80/P20 oranı (İBBS 1. Düzey), 2014-2015
Tablo-2: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre gini katsayısı ve P80/P20 oranı (İBBS 2. Düzey), 2014-2015
Tablo-3: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin dağılımı (İBBS 1. Düzey), 2014-2015
Tablo-4: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin dağılımı (İBBS 2. Düzey), 2014-2015
Tablo-5: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre bölgesel yoksul sayıları ve yoksulluk oranları (İBBS 1. Düzey), 2014-2015
Tablo-6: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre bölgesel yoksul sayıları ve yoksulluk oranları (İBBS 2. Düzey), 2014-2015
Tablo-7: Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Metodolojisi Hakkında Genel Açıklama

 
  Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-31)

Metaveri Kapat