Türkiye İstatistik Kurumu, Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri, 2015

 
Sayı: 21864

19 Kasım 2015

Saat: 10:00

 

Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri, 2015
Bilgi için: Ali GÜNEŞ

Telefon: +903124100401

e.posta: ali.gunes@tuik.gov.tr

 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri
Tablo-1: Ekonomik faaliyetler ve büyüklük gruplarına göre bazı temel göstergeler, 2013[Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri, finans ve sigorta faaliyetleri hariç]
Tablo-2: Ekonomik faaliyetler ve büyüklük gruplarına göre bazı temel göstergelerin payları, 2013 [Programcılık ve Yayıncılık Faaliyetleri, Finans ve Sigorta Faaliyetleri Hariç]
Tablo-3: İmalat sanayinde büyüklük grubu ve teknoloji düzeyine göre temel göstergeler, 2013
Tablo-4: Ana faaliyet türlerine ve çalışan sayısına göre dış ticaret yapan girişim sayısı, 2012-2014
Tablo-5: Girişimin ana faaliyetine ve çalışan sayısına göre dış ticaret, 2012-2014
Tablo-6: Ülke grubu ve çalışan sayısına göre ihracat, 2012-2014
Tablo-7: Ülke grubu ve çalışan sayısına göre ithalat, 2012-2014
Tablo-8: Ürün grubu ve çalışan sayısına göre ihracat, 2012-2014
Tablo-9: Ürün grubu ve çalışan sayısına göre ithalat, 2012-2014
Tablo-10: Sektöre ve harcama grubuna göre gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması, 2013
Tablo-11: Meslek grubu ve sektöre göre Ar-Ge insangücü ve dağılımı, 2013
Tablo-12: Sektöre ve harcama grubuna göre gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması, 2014
Tablo-13: Meslek grubu ve sektöre göre Ar-Ge insangücü ve dağılımı, 2014
Tablo-14: Bilgisayar kullanılan, İnternet erişimi ve web sayfasına sahip olan girişimler, 2014
Tablo-15: Bilgisayar kullanılan, İnternet erişimi ve web sayfasına sahip olan girişimler, 2015
Tablo-16: Girişimlerin İnternet bağlantı tipleri, 2014
Tablo-17: Girişimlerin İnternet bağlantı tipleri, 2015
Tablo-18: Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimde İnterneti kullanan girişimler, 2013
Tablo-19: Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimde İnterneti kullanan girişimler, 2014
Tablo-20: Web sitesi üzerinden veya Elektronik Veri Alışverişi (EDİ) ile ürün/hizmet siparişi alan girişimler, 2013
Tablo-21: Web sitesi üzerinden veya Elektronik Veri Alışverişi (EDİ) ile ürün/hizmet siparişi alan girişimler, 2014
Tablo-22: Yenilikçi girişimler ve yenilik türleri, 2012-2014
Tablo-23: Ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflaması (NACE. Rev.2) Kısım ve bölüm düzeyinde
Tablo-24: İmalat sanayinin NACE Rev.2- 3 haneli bölümlerine göre yüksek teknoloji sınıflaması
Tablo-25: Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması, (CPA 2008)'in bölüm ve kısım düzeyinde

 
  Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-42)

Metaveri Kapat