Türkiye İstatistik Kurumu, Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 2015

 
Sayı: 21782

18 Kasım 2016

Saat: 10:00

 

Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 2015
Bilgi için: Ayhan DOĞAN

Telefon: +90 312 4100412

e.posta: ayhan.dogan@tuik.gov.tr

 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması
Tablo-1: Sektöre ve harcama grubuna göre gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması
Tablo-2: Sektöre ve finans kaynağına göre gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması
Tablo-3: Meslek grubu ve sektöre göre Ar-Ge insan kaynağı
Tablo-4: Öğrenim durumu ve sektöre göre Ar-Ge insan kaynağı
Tablo-5: Öğrenim durumu ve meslek grubuna göre Ar-Ge insan kaynağı
Tablo-6: Sosyo-ekonomik amaç ve harcama grubuna göre kamu kesimi Ar-Ge harcaması
Tablo-7: Bilim dalına ve harcama grubuna göre yükseköğretim Ar-Ge harcaması
Tablo-8: Ekonomik faaliyet ve harcama grubuna göre ticari kesim Ar-Ge harcaması
Tablo-9: Ekonomik faaliyet ve finans kaynağına göre ticari kesim Ar-Ge harcaması
Tablo-10: Ekonomik faaliyet ve meslek grubuna göre ticari kesim Ar-Ge insan kaynağı
Tablo-11: Ekonomik faaliyet ve öğrenim durumuna göre ticari kesim Ar-Ge insan kaynağı
Tablo-12: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1'e göre gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması ve insan kaynağı
Tablo-13: Çalışan sayısı büyüklük ve harcama grubuna göre ticari kesim Ar-Ge harcaması
Tablo-14: Çalışan sayısı büyüklük ve meslek grubuna göre ticari kesim Ar-Ge insan kaynağı

 
  Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-30)

Metaveri Kapat