Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Çevre, 2014

 
Sayı: 21627

02 Haziran 2016

Saat: 10:00

 

İstatistiklerle Çevre, 2014
Bilgi için: İpek TURTİN UZER

Telefon: 03124100724

e.posta: ipek.turtin@tuik.gov.tr

 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - İstatistiklerle Çevre
Tablo-1: Temel çevre göstergeleri
Tablo-2: Seragazı emisyonları
Tablo-3: Belediye çevre göstergeleri
Tablo-4: Kaynağına göre çekilen su miktarı
Tablo-5: Alıcı ortamına göre deşarj edilen atıksu miktarı
Tablo-6: Bertaraf ve geri kazanım yöntemine göre toplanan belediye atık miktarı
Tablo-7: Sektörlere göre atık miktarı
Tablo-8: Atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri
Tablo-9: Çevresel konulara göre çevresel harcamalar
Tablo-10: Çevresel vergi istatistikleri
Tablo-11: Belediye atık miktarının ülkelerarası karşılaştırması
Tablo-12: Seragazı emisyonlarının ülkelerarası karşılaştırması

 
  İstatistiklerle Çevre bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-39)

Metaveri Kapat