Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel), 2015

 
Sayı: 21581

02 Kasım 2016

Saat: 10:00

 

Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel), 2015
Bilgi için: Özlem SARICA

Telefon: +90 312 410 06 13

e.posta: ozlem.sarica@tuik.gov.tr

 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel)
Tablo-1: Harcama gruplarının İstatistiki Bölge Sınıflaması 2. Düzey bazında dağılımı (Yatay %)
Tablo-2: Gelire göre sıralı %20'lik gruplara göre tüketim harcamalarının İstatistiki Bölge Sınıflaması 1. Düzey bazında dağılımı
Tablo-3: Hanehalkı Bütçe Anketleri Birleşik Veri Setine İlişkin Açıklamalar

 
  Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel) bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-51)

Metaveri Kapat