Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı Tüketim Harcaması, 2015

 
Sayı: 21580

01 Ağustos 2016

Saat: 10:00

 

Hanehalkı Tüketim Harcaması, 2015
Bilgi için: Özlem SARICA

Telefon: +90 312 410 06 13

e.posta: ozlem.sarica@tuik.gov.tr

 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Hanehalkı Tüketim Harcaması
Tablo-1: Harcama gruplarına göre toplam, hanehalkı başına ve eşdeğer fert başına ortalama aylık tüketim harcamasının dağılımı Türkiye
Tablo-2: Gelire göre sıralı %20'lik gruplar itibariyle tüketim harcamalarının dağılımı, Türkiye (Dikey %)
Tablo-3: Gelire göre sıralı %20'lik gruplar itibariyle tüketim harcamalarının dağılımı, Türkiye (Yatay %)
Tablo-4: Hanehalkının temel gelir kaynağına göre tüketim harcamalarının dağılımı, Türkiye (Dikey %)
Tablo-5: Hanehalklarının parasal ve parasal olmayan tüketim harcamalarının dağılımı, Türkiye (Yatay %)
Tablo-6: Hanehalkı büyüklüğüne göre harcama grubu bazında tüketim harcamalarının dağılımı, Türkiye (Dikey %)
Tablo-7: Hanehalkı Bütçe Anketi Genel Açıklamalar

 
  Hanehalkı Tüketim Harcaması bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-47)

Metaveri Kapat