Türkiye İstatistik Kurumu, Kültür Ekonomisi, 2015

 
Sayı: 21549

19 Aralık 2016

Saat: 10:00

 

Kültür Ekonomisi, 2015
Bilgi için: Bora BORANLIOĞLU

Telefon: +90 312 410 06 29

e.posta: bora.boranlioglu@tuik.gov.tr

 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Kültür Ekonomisi
Tablo-1: Kültür harcamaları
Tablo-2: Kültürel alanlara göre genel devlet kültür harcaması
Tablo-3: Kültürel alanlara göre merkezi yönetim kültür harcaması
Tablo-4: Kültürel alanlara göre yerel devlet kültür harcaması
Tablo-5: Harcama türlerine göre hanehalkının yıllık kültürel harcamaları ve oranı
Tablo-6: Kültürel sektörlere göre bazı temel göstergeler
Tablo-7: Kültürel mal dış ticareti ve artış hızı
Tablo-8: Kültürel alanlara göre mal ihracat ve ithalatı

 
  Kültür Ekonomisi bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-99)

Metaveri Kapat