Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Yaşlılar, 2015

 
Sayı: 21520

17 Mart 2016

Saat: 10:00

 

İstatistiklerle Yaşlılar, 2015
Bilgi için: Salim GÜRBÜZ

Telefon: +90 312 410 06 24

e.posta: salim.gurbuz@tuik.gov.tr

 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - İstatistiklerle Yaşlılar
Tablo-1: Cinsiyete göre yaşlı nüfus ve yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı
Tablo-2: Seçilmiş ülkelere göre yaşlı nüfus oranı
Tablo-3: Yaş bağımlılık oranı
Tablo-4: İl ve cinsiyete göre yaşlı nüfus, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ve yaşlı cinsiyet oranı
Tablo-5: Eğitim durumu ve cinsiyete göre yaşlı nüfus ve oranı
Tablo-6: Cinsiyet ve yasal medeni duruma göre yaşlı nüfus ve oranı
Tablo-7: En az bir yaşlı bulunan hanehalkı ve cinsiyete göre tek kişilik yaşlı hanehalkı oranları
Tablo-8: Cinsiyet ve vücut kitle endeksine göre yaşlıların oranı
Tablo-9: Seçilmiş ölüm nedeni ve cinsiyete göre ölen yaşlıların sayısı ve oranı
Tablo-10: Cinsiyete göre alzheimer hastalığından ölen yaşlıların sayısı ve oranı
Tablo-11: Cinsiyete göre yoksulluk oranı
Tablo-12: Kurumsal olmayan yaşlı nüfusun cinsiyete göre işgücü durumu
Tablo-13: Cinsiyete göre yaşlı bireylerin genel mutluluk düzeyi
Tablo-14: Cinsiyete göre yaşlı bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler
Tablo-15: Cinsiyete göre yaşlı bireylerin genel sağlık durumlarından memnuniyetleri
Tablo-16: Son üç ay içinde yaşlıların cinsiyete göre bilgisayar ve internet kullanma oranları
Tablo-17: Huzurevi türüne göre huzurevlerinin sayısı, kapasitesi ve bakılan kişilerin sayısı

 
  İstatistiklerle Yaşlılar bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-42)