Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Kadın, 2015

 
Sayı: 21519

07 Mart 2016

Saat: 10:00

 

İstatistiklerle Kadın, 2015
Bilgi için: Salim GÜRBÜZ

Telefon: +90 312 410 06 24

e.posta: salim.gurbuz@tuik.gov.tr

 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - İstatistiklerle Kadın
Tablo-1: Yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus
Tablo-2: İllere ve cinsiyete göre doğuşta beklenen yaşam süreleri
Tablo-3: Bireylerin vücut kitle indeksinin cinsiyete göre dağılımı
Tablo-4: Tamamlanan en son eğitim seviyesi
Tablo-5: İllere göre ortalama ilk evlenme yaşı
Tablo-6: İllere göre ortalama boşanma yaşı
Tablo-7: Eğitim durumuna göre işgücü durumu
Tablo-8: Eğitim durumuna göre yıllık ortalama esas iş gelirleri
Tablo-9: Faaliyet türü ve cinsiyete göre kişi başına ortalama faaliyet süresi
Tablo-10: Fiziksel veya cinsel şiddet yaygınlığı, İstatistiki Bölge Birimleri
Tablo-11: Seçilmiş ülkelere göre nüfus ve kadın milletvekili oranı
Tablo-12: Cinsiyet, yaş grubu, eğitim durumu ve medeni duruma göre mutluluk düzeyi
Tablo-13: Genel sağlık durumundan memnuniyet düzeyi

 
  İstatistiklerle Kadın bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-40)