Türkiye İstatistik Kurumu, Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2015

 
Sayı: 21518

23 Şubat 2016

Saat: 10:00

 

Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2015
Bilgi için: Salim GÜRBÜZ

Telefon: +90 312 410 06 24

e.posta: salim.gurbuz@tuik.gov.tr

 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Yaşam Memnuniyeti Araştırması
Tablo-1: Cinsiyet, Yaş, Eğitim Durumu ve Medeni Duruma Göre Mutluluk Düzeyi
Tablo-2: Mutluluk Kaynağı
Tablo-3: Genel Olarak Kamu Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi
Tablo-4: Umut Düzeyi
Tablo-5: Son Bir Yıldaki Ekonomik Gelişmelerin Bireyler Üzerine Etkisi

 
  Yaşam Memnuniyeti Araştırması bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-48)

Metaveri Kapat