Türkiye İstatistik Kurumu, Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri, 2014

 
Sayı: 18689

07 Aralık 2015

Saat: 10:00

 

Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri, 2014
Bilgi için: Bora BORANLIOĞLU

Telefon: +90 312 410 06 29

e.posta: boraboranlioglu@ tuik.gov.tr

 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri
Tablo-1: Ceza infaz kurumlarının 31 Aralık tarihi itibariyle sayısı, kapasitesi, personel durumu ve nüfusu
Tablo-2: Ceza infaz kurumu nüfusunun 31 Aralık tarihi itibariyle cinsiyet, statü, uyruğu
Tablo-3: Türkiye'de her yüz bin nüfusa düşen ceza infaz kurumu nüfusu
Tablo-4: Yıl içinde (1 Ocak - 31 Aralık) ceza infaz kurumuna giren ve çıkan hükümlüler
Tablo-5: Suç işlediği andaki yaş grubuna göre yıl içinde (1 Ocak - 31 Aralık) ceza infaz kurumuna giren hükümlüler
Tablo-6: Ceza infaz kurumuna girdiği andaki yaş grubuna göre yıl içinde (1 Ocak - 31 Aralık) giren hükümlüler
Tablo-7: Eğitim durumuna göre yıl içinde (1 Ocak - 31 Aralık) ceza infaz kurumuna giren hükümlüler
Tablo-8: Medeni duruma göre yıl içinde (1 Ocak - 31 Aralık) ceza infaz kurumuna giren hükümlüler
Tablo-9: Suç türüne göre yıl içinde (1 Ocak - 31 Aralık) ceza infaz kurumuna giren hükümlüler
Tablo-10: Suç türü ve eğitim durumuna göre yıl içinde (1 Ocak - 31 Aralık) ceza infaz kurumuna giren hükümlüler

 
  Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-46)

Metaveri Kapat