Türkiye İstatistik Kurumu, Yenilik Araştırması, 2014

 
Sayı: 18662

19 Ekim 2015

Saat: 10:00

 

Yenilik Araştırması, 2014
Bilgi için: Ayhan DOĞAN

Telefon: 0312 410 04 12

e.posta: ayhan.dogan@tuik.gov.tr

 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Yenilik Araştırması
Tablo-1: Yenilikçi girişimler ve yenilik türleri
Tablo-2: Ürün veya süreç yeniliği faaliyetinde bulunan girişimlerin spesifik yenilik türleri
Tablo-3: Ürün veya süreç yeniliği faaliyetinde bulunan girişimlerde bu yeniliğin kimin tarafından gerçekleştirildiği
Tablo-4: Ürün yeniliği yapan girişimlerden pazara rakiplerinden önce yeni ya da önemli ölçüde geliştirilmiş mal ya da hizmet süren girişimler
Tablo-5: Ürün veya süreç yeniliği (devam eden ve sonuçsuz kalan yenilik faaliyetleri de dahil) yapan girişimlerin yürüttükleri faaliyetler
Tablo-6: Ürün veya süreç yeniliği faaliyeti (devam eden ve sonuçsuz kalan yenilik faaliyetleri de dahil) yürüten girişimlerin kaynağına göre kamu kurumlarından finansal destek alma oranı
Tablo-7: Ürün veya süreç yeniliği faaliyeti (devam eden ve sonuçsuz kalan yenilik faaliyetleri de dahil) yürüten girişimlerin diğer kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yapma oranı
Tablo-8: Organizasyon yeniliği yapan girişimlerin uyguladıkları organizasyon yeniliği faaliyetleri
Tablo-9: Pazarlama yeniliği yapan girişimlerin uyguladıkları pazarlama yeniliği faaliyetleri
Tablo-10: Ürün yeniliği yapan girişimlerin gerçekleştirdikleri bölgelere göre radikal yenilikleri
Tablo-11: Yurtiçi ya da yurtdışı kamu kurum/kuruluşları ile ihale sözleşmesi yapan girişimler ve yenilik unsuru barındıran şartnameler
Tablo-12: Girişimlerde fikri mülkiyet hakları ve lisanslama
Tablo-13: Yenilik faaliyetinde bulunmayan girişimler ve yenilik yapmama nedenleri

 
  Yenilik Araştırması bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-53)

Metaveri Kapat