Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2015

 
Sayı: 18660

18 Ağustos 2015

Saat: 10:00

 

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2015
Bilgi için: Ayhan DOĞAN

Telefon: +90 312 4100412

e.posta: ayhan.dogan@tuik.gov.tr

 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması
Tablo-1: En son kullanım zamanına göre bireylerin bilgisayar ve İnternet kullanım oranı
Tablo-2: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1'e göre bireylerin bilgisayar ve İnternet kullanım oranı
Tablo-3: Hanelerde bilişim teknolojileri bulunma oranı
Tablo-4: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1'e göre hanelerde İnternet erişimi
Tablo-5: İnternete bağlı araçların hanelerde bulunma oranı
Tablo-6: Hanelerde kullanılan İnternet bağlantı türleri
Tablo-7: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1'e göre genişbant bağlantı ile İnternet erişimi olan haneler ve bağlantı türleri
Tablo-8: Evden İnternet erişimi olmayan hane oranı ve nedenleri
Tablo-9: Son üç ay içinde bireylerin yaş grubu, eğitim ve işgücü durumuna göre bilgisayar kullanım oranı
Tablo-10: Son üç ay içinde bilgisayar kullanan bireylerin kullanım sıklığı
Tablo-11: Son üç ay içinde bireylerin yaş grubu, eğitim ve işgücü durumuna göre İnternet kullanımı
Tablo-12: Son üç ay içinde İnternet kullanan bireylerin kullanım yeri ve kullanım sıklığı
Tablo-13: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1'e göre son üç ay içinde düzenli İnternet kullanan bireyler
Tablo-14: Meslek gruplarına göre bireylerin bilgisayar ve İnternet kullanımı
Tablo-15: Son üç ay içinde İnternet kullanan bireylerin kişisel amaçla İnternet üzerinde yürüttüğü faaliyetler
Tablo-16: Son 12 ay içinde İnternet kullanan bireylerin kişisel amaçla kamu kurum/kuruluşlarıyla iletişimde İnterneti kullanma oranı ve yürüttükleri faaliyetler
Tablo-17: Bireylerin kişisel kullanım amacıyla İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı
Tablo-18: Son 12 ay içinde kişisel kullanım amacıyla bireylerin İnternet üzerinden sipariş verdiği ya da satın aldığı mal ve hizmet türleri
Tablo-19: Son 12 ay içinde kişisel kullanım amacıyla İnternet üzerinden satın alış ya da sipariş vermede sorun yaşayan bireylerin oranı ve sorun türleri
Tablo-20: İnternet kullanan bireylerin son on iki ay içinde kişisel kullanım amacıyla İnternet üzerinden mal ve hizmet siparişi vermeme ya da satın almama nedenleri
Tablo-21: Son üç ay içinde ev ve işyeri dışında İnternete bağlanmak için kullanılan taşınabilir cihazlar
Tablo-22: Son 12 içinde internet kullanan bireylerin yazılım ile ilgili yürüttükleri faaliyetler
Tablo-23: Son 12 ay içinde kişisel amaçla İnternet kullanımında güvenlik sorunu ile karşılaşan bireyler ve karşılaşılan güvenlik sorunları

 
  Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-52)

Metaveri Kapat