Türkiye İstatistik Kurumu, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2014

 
Sayı: 18633

18 Eylül 2015

Saat: 10:00

 

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2014
Bilgi için: Levent AHİ

Telefon: +90 312 410 06 05

e.posta: levent.ahi@tuik.gov.tr

 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması
Tablo-1: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla yıllık fert gelirinin dağılımı, 2013-2014
Tablo-2: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre sıralı yüzde 20'lik gruplar ve gelir türlerine göre yıllık fert gelirinin dağılımı (Dikey %), 2013-2014
Tablo-3: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre sıralı yüzde 20'lik gruplar ve gelir türlerine göre yıllık fert gelirinin dağılımı (Yatay %), 2013-2014
Tablo-4: Hanehalkı fertlerinin esas işteki iktisadi faaliyet kollarına göre yıllık ortalama esas iş gelirleri, 2013-2014
Tablo-5: Hanehalkı fertlerinin eğitim durumlarına göre yıllık ortalama esas iş gelirleri, 2013-2014
Tablo-6: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre yoksul sayıları, yoksulluk oranı ve yoksulluk açığı, 2013-2014
Tablo-7: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelir grupları ve seçilmiş yaşam koşulları göstergelerine göre fertlerin dağılımı, 2013-2014
Tablo-8: Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Metodolojisi Hakkında Genel Açıklama

 
  Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-35)

Metaveri Kapat