Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Yaşlılar, 2014

 
Sayı: 18620

18 Mart 2015

Saat: 10:00

 

İstatistiklerle Yaşlılar, 2014
Bilgi icin: Nevin UYSAL

Telefon: +90 312 410 06 04

e.posta: nevin.uysal@tuik.gov.tr

 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - İstatistiklerle Yaşlılar
Tablo-1: Cinsiyete göre yaşlı nüfus ve yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 1935-2075
Tablo-2: İl ve geniş yaş grubuna göre nüfus, 2014
Tablo-3: Seçilmiş ülkelere göre yaşlı nüfus oranı, 2014
Tablo-4: Cinsiyete göre yaşlı yoksul sayısı ve yoksulluk oranı, 2011-2013
Tablo-5: Kurumsal olmayan yaşlı nüfusun cinsiyete göre işgücü durumu, 2014
Tablo-6: İllere göre yaşlı bireylerin genel mutluluk düzeyi, 2013

 
  İstatistiklerle Yaşlılar bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-92)