Türkiye İstatistik Kurumu, Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 2013

 
Sayı: 16163

20 Kasım 2014

Saat: 10:00

 

Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 2013
Bilgi icin: Ayhan DOĞAN

Telefon: +90 312 4100412

e.posta: ayhan.dogan@tuik.gov.tr

 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması
Tablo-1: Sektöre ve Harcama Grubuna Göre Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması ve Dağılımı, 2013
Tablo-2: Sektöre ve Finans Kaynağına Göre Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcamasının Dağılımı, 2013
Tablo-3: Meslek Grubu ve Sektöre Göre Ar-Ge İnsangücü, 2013
Tablo-4: Öğrenim Durumu ve Sektöre Göre Ar-Ge İnsangücü, 2013
Tablo-5: Öğrenim Durumu ve Meslek Grubuna Göre Ar-Ge İnsangücü, 2013
Tablo-6: Sosyo-Ekonomik Amaç ve Harcama Grubuna Göre Kamu Kesimi Ar-Ge Harcaması, 2013
Tablo-7: Bilim Dalına ve Harcama Grubuna Göre Yükseköğretim Ar-Ge Harcaması, 2013
Tablo-8: Ekonomik Faaliyet ve Harcama Grubuna Göre Ticari Kesim Ar-Ge Harcaması, 2013
Tablo-9: Ekonomik Faaliyet ve Finans Kaynağına Göre Ticari Kesim Ar-Ge Harcamaları, 2013
Tablo-10: Ekonomik Faaliyet ve Meslek Grubuna Göre Ticari Kesim Ar-Ge İnsangücü, 2013
Tablo-11: Ekonomik Faaliyet ve Öğrenim Durumuna Göre Ticari Kesim Ar-Ge İnsangücü, 2013
Tablo-12: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1'e Göre Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması ve Ar-Ge İnsangücü, 2013
Tablo-13: Çalışan Sayısı Büyüklük ve Harcama Grubuna Göre Ticari Kesim Ar-Ge Harcaması, 2013
Tablo-14: Çalışan Sayısı Büyüklük ve Meslek Grubuna Göre Ticari Kesim Ar-Ge İnsangücü, 2013

 
  Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-47)

Metaveri Kapat