Türkiye İstatistik Kurumu, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2013

 
Sayı: 16083

22 Eylül 2014

Saat: 10:00

 

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2013
Bilgi icin: Güllü ÇALIK

Telefon: +90 312 410 06 05

e.posta: gullu.calik@tuik.gov.tr

 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması
Tablo-1: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibariyle yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirlerin dağılımı, 2012-2013
Tablo-2: Hanehalkı kullanılabilir gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibariyle yıllık hanehalkı kullanılabilir gelirlerin dağılımı, 2012-2013
Tablo-3: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirine göre sıralı yüzde 20'lik gruplar ve gelir türlerine göre yıllık gelirlerin dağılımı (Dikey %), 2012-2013
Tablo-4: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirine göre sıralı yüzde 20'lik gruplar ve gelir türlerine göre yıllık gelirlerin dağılımı (Yatay %), 2012-2013
Tablo-5: Gelire dayalı göreli yoksulluk sınırlarına göre yoksul sayıları, yoksulluk oranı ve yoksulluk açığı, 2012-2013
Tablo-6: Gelire dayalı göreli yoksulluk sınırlarına göre bölgesel yoksul sayıları ve yoksulluk oranı, 2012-2013
Tablo-7: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelir grupları ve seçilmiş yaşam koşulları göstergelerine göre fertlerin dağılımı, 2012-2013
Tablo-8: Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Metodolojisi Hakkında Genel Açıklama

 
  Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-43)

Metaveri Kapat